Lundby lokalråd, der er Lokalrådet for Lundby og Omegn, er et af 16 lokalråd, der er etableret i Vordingborg kommune, med det overordnede mål at styrke nærdemokratiet i kommunen.

Borgerne i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne udgør Lokalrådet for Lundby og Omegn, og er repræsenteret i rådets bestyrelse ved 2 medlemmer fra hvert sogn.

Lokalrådets bestyrelse arangerer løbende "Lokalrådsmøder" for borgerne, hvor man vil orientere om igangværende aktiviteter samt status på den løbende dialog med kommunen, og iøvrigt hjælpe med at fremme nye idéer til udvikling af lokalområdet.

Ligeledes afholdes er antal almindelige bestyrelsesmøder, hvor alle i princippet har adgang, men da både lokalernes størrelse og stolenes antal er begrænsede, må du/I vi meget gerne meddele os, hvornår du/I påtænker at deltage i møde.

Borgerne vil endvidere blive inviteret til et årligt "Dialogmøde", hvor kommunens dialogudvalg deltager. Dialogmøderne giver borgerne mulighed for, at møde og rette spørgsmål direkte til de politikere, der til daglig regerer i kommunalbestyrelsen.

Dagsorden, sted og tidspunkt for møderne vil blive offentliggjort her på siden!

Lokalrådets bestyrelse afholder tillige et antal arbejdsmøder, som ikke er åbne.
Dog vil behandling af emner på dagsordenen, der kan have borgernes interesse, ligeledes blive refereret her på siden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.