Boede du i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg eller Udby sogn, den 26 juni 2007, eller er du flyttet til senere, så er du automatisk medlem af Lokalrådet for Lundby og omegn.
Denne hjemmeside er tilegnet de ca 5000 borgere, som opfylder dette kriterie.

Lundby lokalråd er det af Vordingborg kommunes 16 lokalråd, som dækker Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne. Borgerne i dette område udgør rødderne i Lokalrådet, men man har, i den forløbne tid med Vordingborg kummunes nærdemokratimodel, ikke opfattet sig selv som medlemmer af lokalrådet. Idet alle har troet, at bestyrelsen for lokalrådet udgjorde et lokalt råd.

Det forhold, at bestyrelsen, tidligt i processen, valgte at ændre navnet, fra "Lokalrådet for Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne" til "Lundby lokalråd", gjorde at mange ikke har følt et tilhørsforhold og dermed interesse i hele konstruktionen. Beslutningen blev taget på en generalforsamling, og kan naturligvis ændres på en generalforsamling.

Lokalrådene i Vordingborg kommune blev etableret, med det overordnede mål at styrke nærdemokratiet i kommunen. Borgerne i vores område er repræsenteret i Lundby lokalråds bestyrelse ved 2 medlemmer fra hvert sogn.

Bestyrelsen afholder et antal møder i løbet af året. Alle møder er i princippet åbne for borgere, institutioner, foreninger og virksomheder. Dagsorden, sted og tidspunkt for møderne vil vi forsøge at annoncere her!

Denne hjemmeside har tidligere fungeret som Lokalrådsbestyrelsens hjemmeside. Bestyrelsen har imidlertid besluttet sig for en anden løsning, hvorfor jeg har besluttet at stille hjemmesiden til rådighed for områdets borgere!

Hjemmesiden, som den så ud i efteråret 2015, kan ses herMed venlig hilsen
Søren Meinertz.